top of page

【霸氣與悔意兼備,打工仔道歉系列!】

 

道歉牌尺寸 : 10.5 x 14.8 cm

道歉牌物料 : 鋁

*可用黑色 Marker 在鋁牌上寫字,可用酒精抹走

DDED|道歉牌|梳!呢單嘢唔係我跟開!

HK$75.00Price
    bottom of page